Doporučujeme: Jezdecké potřeby Pegas | Originální náhradní díly Ford | Vychytávky do bytu, domácnosti, kuchyně | Point S - Levné pneu | Výmoly - Stav silnic

Svět seniorů

  •  
  •  Mapa webu
 

pocvičte paměť - dejte si diktátek

$node->uid)); ?>
Obrázek uživatele Barča

Diskuze: pocvičte paměť - dejte si diktátek

Diskuze založena: 1. Ledna 2009 - 17:33
Autor/ka diskuze: Barča

František b...l v z...mě v Přib...slavi.  L...že s... s sebou s...ce nebral, zato měl l...čené střev...ce.  Z nádraží doklop...tal až do pronajatého b...tu.  Ačkol...v to b...lo přep...chové b...dlo, b...ly v něm m...ši. František zavzl...kal a přem...šlel, co s... počne. M...šlenku na to, že by ob...val m...stnost s p...štícími zv...řaty, brz... odm...tl. Nakonec zas...čel: "M...ši, budete p...kat!" Chop...l se telefonu a vytoč...l č...slo př...tele Josefa. Josef b...l zrovna ve ml...ně, ale nab...dl se, že ihned př...jde. Brz...čko doraz...l a měl s sebou dlouhé b...dlo. M...ši se jim ale ub...t nepodař...lo. "As... s... na ně budeš muset zv...knout," říkal Josef, zv...klaný neúspěchem. František se ale odb...t nenechal. V...ndal střev...ce, polož...l je za dv...řka ob...dlí a odstoup...l. M...ši v...běhly a začaly žv...kat v...borné l...ko. Když za nimi František zam...kal, radostí v...skal: "Pepo, v...díš, jaký js... s...ček?"

Včerejšek je historii.Zítřek tajemstvím.Dnešek je dar.

Poznámka ke komerčním sdělením:
Pomáhejte nám zde udržovat kvalitní diskuzi. Nevkládejte proto do diskuze příspěvky, jejichž primárním účelem je komerční sdělení. Budou automaticky mazány. V případě zájmu o reklamu na Světě seniorů nás kontaktujte.
Poznámka k diskuzi:
Diskuzní příspěvky jsou seřazeny chronologicky. Čím je příspěvek výše, tím je novější.
Obrázek uživatele Barča

pro všechny přihlášené i hosty

Velmi zajímavé . AZ kvíz si můžeš zdolat z domova. Na adrese - 

 

 

Včerejšek je historii.Zítřek tajemstvím.Dnešek je dar.

Obrázek uživatele babčahanča

Já jsem 51letá , neberu 0 jako číslo

Je to pěkně rychlý...Ale stačí mě to - kdyby ta čísla někdo diktoval- to by dopadlo hůř...Sluchovku nemam.Co jsi říkal ?

babčahanča

Obrázek uživatele Poletucha

Jůůůůůůůůůů:-))

Já mám mozek 34leté baby! Kéž by mi taky tolik bylo

Jitka-užívej si každého dne, nikdy nevíš, není-li poslední

Obrázek uživatele Sidi

Toto tu už 1x bylo

Vyšlo mi, že můj mozek je starý 58 let

> # # Zkuste to, je to krutě rychlý!
> # # Napřed si přečti tento návod:
> # # 1. Klikni na " Start ".
> # # 2. odpočítá se 3, 2, 1.
> # # Zapamatuj si fotografickou pamětí pozici
> # # čísel na obrazovce
> # # a  potom klikej na prázdné kružnice podle velikosti
> # # zapamatovaných čísel od NEJMENŠÍHO po NEJVĚTŠÍ.
> # # Pozor ukáže se to na vteřinu!!!!!
> # # 4. Na konci hry ti počítač oznámí věk tvého  mozku.
> # #
> # # http://flashfabrica.com/f_learning/brain/brain.html  
 

 

Sidi

Obrázek uživatele Maruš

dobrý

Mám to za 25 bodů ale jedné otázce jsem nerozuměla,tak jsem to střelila od boku a ono to vyšlo

Bylo to cosi o spojení východního přídavného jména na východní straně.

Všem kámoškám přeji štěstíčko ♥.

Obrázek uživatele Sidi

Všem

Tak zase diktátek pro 5 třídu!

Mám 23 bodů, to je dost dobré. Postoupím do 6. třídy.

http://zpravy.idnes.cz/soutez_test.asp?id=107

 

Sidi

Obrázek uživatele Sidi

Diktát mě, mně

http://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/diktat-mne-me.php

Tak tentokrát to mám za 3- .       5 chyb!  Na mě a mně vždycky ujíždím, to je moje slabá stránka. Tak Maruško, už jsi nás přihlásila do vyučovacího kroužku? Ty to třeba po tomto diktátu potřebovat nebudeš, já ano!!

Sidi

Obrázek uživatele Belinda

To jsem si tedy fandila

Diktát od Barušky - výlet na hrad jednonačně za pět, čtyři chyby , nástěnné malby a pod. Styď se Belčo

Obrázek uživatele Maruš

špatný

Sidi,dopadla jsem jako Ty.za4 Budeme chodit do doučovacího kroužku.

Všem kámoškám přeji štěstíčko ♥.

Obrázek uživatele Sidi

Krása českého jazyka

Není ta čeština krásná?
Lyžař zalyžařivší si potkal lyžaře nezalyžařivšího si. Druhý den lyžař zalyžařivší si si nezalyžoval a lyžař nezalyžařivší si si zalyžoval a proto zalyžařivší si lyžař nezalyžařivší si potkal nezalyžařivšího si lyžaře zalyžařivšího si. A tak střídavě si zalyžařili a nezalyžařili po 14 dní.

A zkuste si to přečíst rychle :-)))

Sidi

Obrázek uživatele Poletucha

Diktát

Tak tentokrát jsem zabodovala a měla jen jednu chybičku, takže mám 2!

Jitka-užívej si každého dne, nikdy nevíš, není-li poslední

Obrázek uživatele Sidi

Diktát.

Tak jsem měla 3 chyby, takže je to za 4. 

Není špatný, takový diktátek!!

Sidi

Obrázek uživatele Barča

pro děvčata z webu sS

Posílám další odkaz na doplnění chybějícího.zdravím

http://zpravy.idnes.cz/diktat.asp?iddiktat=119
 

 

Včerejšek je historii.Zítřek tajemstvím.Dnešek je dar.

Obrázek uživatele Poletucha

Baruš,

tak to jsme na tom úplně stejně! Mě to přišlo včera mejlem, tak jsem hned doplňovala a jaké bylo moje zklamání, že mám za 5. Já měla 6 špatně.

Jitka-užívej si každého dne, nikdy nevíš, není-li poslední

Obrázek uživatele Sidi

Melody

-No vidíš, toho jsem si nevšimla! Díky

Sidi

Obrázek uživatele melody

Diktát - SIDI

Na tento diktát jsem jsem odpověděla 12. dubna 2009 - 18.36 hodin. Najdeš to v těchto komentářích o něco níže.

***********************************
ˇ♥ SRDEČNĚ ZDRAVÍM! ♫

Obrázek uživatele Sidi

František by..l v zi...mě

František by..l v zi...mě v Přiby...slavi. Ly...že si... s sebou si...ce nebral, zato měl lý..čené střeví..ce. Z nádraží doklopý..tal až do pronajatého by..tu. Ačkoli...v to by..lo přepy..chové by...dlo, by..ly v něm my..ši. František zavzly...kal a přemý..šlel, co si.. počne. My...šlenku na to, že by obý...val mí...stnost s pi...štícími zví...řaty, brzy... odmí..tl. Nakonec zasy...čel: "My...ši, budete py...kat!" Chopi..l se telefonu a vytoči...l čí...slo pří...tele Josefa. Josef by..l zrovna ve mlý...ně, ale nabí...dl se, že ihned při...jde. Brzi...čko dorazi...l a měl s sebou dlouhé bi...dlo. My...ši se jim ale ubí...t nepodaři...lo. "Asi... si... na ně budeš muset zvy...knout," říkal Josef, zvi...klaný neúspěchem. František se ale odbý...t nenechal. Vy...ndal střeví...ce, položi...l je za dví...řka oby...dlí a odstoupi...l. My...ši vy...běhly a začaly žvý...kat vý...borné lý...ko. Když za nimi František zamy...kal, radostí vý...skal: "Pepo, vi...díš, jaký jsi... sý...ček?"

Zkusila jsem to zkopírovat a takto divně doplnit, tak nevím.

Sidi

Obrázek uživatele Barča

pro všechny co nakouknou

Přikládám odkaz, na kterém je diktát pro 3 třídu. Já tam měla 5 chyb a dostala jsem pětku. Jak na tom budete vy ? Ale nešvindlovat.

http://zpravy.idnes.cz/diktat.asp?iddiktat=109
 

 

Včerejšek je historii.Zítřek tajemstvím.Dnešek je dar.

Obrázek uživatele samor2

diktát

Také se podařilo za jedna. je to opravdu dobré se takto procvičit.  Věrka

 

        

 

Přeji krásný celý den bez hlupáků a průšvihů
Moje www: www.teta.estranky.cz

Obrázek uživatele melody

Diktát

Hurá, tak to mám za 1.

***********************************
ˇ♥ SRDEČNĚ ZDRAVÍM! ♫

Obrázek uživatele Barča

  Výsledek diktátu

 

Výsledek diktátu najdete hned pod rubrikou volný čas. -VZDĚLÁNÍ A KURSY -universita 3 věku

Včerejšek je historii.Zítřek tajemstvím.Dnešek je dar.

Obrázek uživatele melody

Diktát

František byl v zimě v Přibyslavi. Lyže si s sebou sice nebral, zato měl lýčené střevíce. Z nádraží doklopýtal až do pronajatého bytu. Ačkoliv to bylo přepychové bydlo, byly v něm myši. František zazvlykal a přemýšlel, co si počne. Myšlenku na to, že by obýval místnost s pištícími zvířaty, brzy odmítl. Nakonec zasyčel: "myši, budete pykat!" Chopil se telefonu a vytočil číslo přítele Josefa. Josef byl zrovna ve mlýně, ale nabídl se, že ihned přijde. Brzičko dorazil a měl sebou dlouhé bidlo. Myši se jim ale ubít nepodařilo. "Asi si na ně budeš muset zvyknout," říkal Josef, zviklaný neúspěchem.  František se ale odbýt nenechal. Vyndal střevíce, položil je za dvířka obydlí a odstoupil. Myši vyběhly a začaly žvýkat výborné lýko. Když za nimi František zamykal, radostí výskal: "Pepo, vidíš jaký jsi sýček?"

Zdraví Marcela

***********************************
ˇ♥ SRDEČNĚ ZDRAVÍM! ♫

Obrázek uživatele Daša

odpověd´´

Chtěla jsem doplnit diktát, ale nevím jak. Nepodařilo se mi to.

Dáša

Obrázek uživatele Akčibab

SUDOKU

Já sudoku moc neluštím. Ty lehké, tak o těch není třeba hovořit, ale ty těžší, tak to se mi často stane, že nevím jak dál, protože je mnoho možností.Moje představivist, nebo chcete-li předvídavost ( něco jako v šachu) mi ale nic nenapoví. Tak zkouším, nejprve jednu variantu, ouha, za chvíli narazím, zkusím, druhou, pak i třetí a pak se naštvu a přestanu luštit. A to jsem na jiné věci holka trpělivá.  Zdraví Dana Dagmara

Diktátek jsem si ale udělala, výsledek dobrý. Tak to snad se mnou ještě není tak zlé.

Trpělivost přináší růže

Obrázek uživatele samor2

sudoku

Barča má pravdu, chce to najít systém. Mě to vysvětlovali, ale já si jedu po svém. Někdy se u sudoku pro děti zapotím více, než u nějakého složitějšího pro pokročilé

Přeji krásný celý den bez hlupáků a průšvihů
Moje www: www.teta.estranky.cz

Obrázek uživatele Barča

pro goska

Nenech se odradit - člověk se vždycky bojí toho,na co si nesáhne a logicky nevysvětlí. CHce to najít si svůj systém.Nech si to vysvětlit někým,kdo se tomu věnuje a po čase najdeš sama systém,jak na to.Je to dobré na cvičení trpělivosti,namáháš mozek,je potřeba to trochu střídat,protože počítače mozku práci spíše usnadňují.

Včerejšek je historii.Zítřek tajemstvím.Dnešek je dar.

Obrázek uživatele goska

dobrý diktátek

Ten diktát se mi líbí, určitě někoho dovede dost potrápit, ale pro cvičení paměti je to dobré. Dala jsem si za úkol, že se v novém roce naučím luštit sudoku, ale moc se mi do toho nechce. Nějak mi ty čísýlka nic neříkají.

Obrázek uživatele samor2

diktát

Barčo, to je bezva nápad, alespoň   jsem si na chvilku odpočala od křížovek a sudoku. Prima změna.

Pokud ještě něco máš, tak sem s tím.

Nevím, zda jsme se to bavily spolu o testu IQ, dávám sem odkaz. http://www.getiq.cz/test.jsp , kdo má zájem může se otestovat

 

Přeji krásný celý den bez hlupáků a průšvihů
Moje www: www.teta.estranky.cz

Obrázek uživatele Barča

výsledek diktátu

Výsledek diktátu najdete hned pod rubrikou volný čas. -VZDĚLÁNÍ A KURSY -universita 3 věku

Včerejšek je historii.Zítřek tajemstvím.Dnešek je dar.

Dnes je:
Středa 20. 09. 2023

Svátek má:
Oleg

Blahopřejeme!

Vychytávky

Poslední komentáře v diskuzích

Jak zhubnout?

 Doporučuji KetoDiet, jako prvně to měla žena a když jsem viděl, jak rychle zhubla, tak jsem si ...

Jak zhubnout?

 Zdravím, rád bych oživil diskuzi a zeptal se jaké máte zkušenosti s dietami resp. přesně s pro ...

Překvapení pro ženu

Opravdu? Tak to jsem rád, dost jste mi pomohli, díky. Mrknu na to! :-) ...

Překvapení pro ženu

Ta Florea se teď nějak rozmohla, už jsem o tom v práci mockrát slyšel, když to ženský řešily. :-D Né ...

Překvapení pro ženu

Divej, drahé to určitě oproti konkurenci není když by jsi to porovnával a spolehlivý jsou určitě, ne ...

Poslední komentáře v blozích

Poznávejme nebezpečí druhého světa 3

Svatební seznam stolujících štamgastů, spiťařů, schválen. Se stávající slavností, sousedi shromážděn ...

Poznávejme nebezpečí druhého světa 3

  ...

Poznávejme nebezpečí druhého světa 3

Špatné, špatné. Spisek sama spisuji? Strašná šichta, šlamastyka. Splatí se? Šamstr šlapal se špac ...

Kdo je právě online

Momentálně je online 0 users a 0 hostů.

Partneři
Světa
seniorů

Oficiální partner Světa seniorů: PlusDesign.cz Oficiální partner Světa seniorů: Point S - Evropská síť profesionálních pneuservisů

Souhrnné RSS: Aktuální články | Nové zprávy | O čem diskutujeme | O čem píšeme?

| | Mapa webu

© 2007 PLUS DESIGN & MARKETING s. r. o. | O provozovateli | Reklama na našem webu | Partneři | Nápověda | Používáme náhledy Thumbshots

Plus-Design