„Najednou mi přišla výzva, že na našich stránkách máme neoprávněně použité ilustrační fotografie. Bylo jich šest. Měl jsem je v liště u nabídky služeb. Za každou chtěla advokátní kancelář deset tisíc korun,“ řekl Právu jednatel malé společnosti působící v sociální sféře.

Většinu majitelů stránek lze najít

Fotky stáhl v domnění, že jsou volné, a moc si s tím hlavu nelámal. „Museli jsme zaplatit. Dali by to k soudu, a jak mi řekl právník, uspěli by. Řekli nám otevřeně, že žaloby na bagatelní pohledávky už nejsou pro ně tak zajímavé, tak se začali zaměřovat na porušování autorských práv,“ dodal jednatel.

Většinu provozovatelů stránek, kteří si neoprávněně stáhli texty a fotky, lze v České republice dohledat.

Bývají to například realitní agenti nebo poradci všeho druhu, včetně těch finančních. Také vymahači a lichváři, lákající na to, že vám půjčují, abyste se vyplatili z exekucí, ovšem proti ručení nemovitostí. K tomu, aby uživatele internetu nalákali na svůj web, využívají porůznu postahované články o půjčkách a exekucích, včetně grafů, aniž je jakkoliv upraví.

Neoprávněně mají na webech fotky ale i neziskové organizace či sdružení, jež opravdu pomáhají druhým, nevytvářejí zisk, a vůbec si neuvědomují, že se mohou stát obětí vysokých sankcí, protože si neohlídaly, odkud na své weby vzaly grafiku či články.

Zhruba třetina majitelů stránek, kterým advokáti zasílají předžalobní výzvu, přistoupí na finanční vyrovnání, na ostatní se obvykle podávají standardizované žaloby.

I když si stáhnete ilustrační fotografii z nějakého webu v USA, ale bez souhlasu autora díla, tak riskujete, že za ni i po letech zaplatíte až desetitisíce. Autorská práva k většině fotek na internetu totiž dnes už drží především nadnárodně působící gigantické fotobanky, které mají obchodní a právní zastoupení rovněž u nás.

Sankce znásobí cenu až desetkrát

Počítačové programy dokážou vyhledávat identické grafické prvky globálně napříč internetem, porovnávat je a odhalit manipulaci, jež se snažila zastřít, že jde o neoprávněně staženou fotku. S tím pracují i advokáti a denně rozešlou desítky předžalobních výzev.

Zatímco ve fotobance vyjde jedna běžná ilustrační fotografie na tisíc až dva tisíce korun v závislosti na množství kusů, tak v mimosoudním vymáhání to už bývá i desetinásobek.

Lidé ale neoprávněně stahují a používají nejen fotografie, ale i grafické prvky, jako jsou loga společností či grafy, a především texty. Neprovádějí rešerše, které by text rozvíjely, ale článek z jiného portálu bezpracně překlopí se vším všudy.

Přitom neoprávněné sdílení článku může být podle advokáta Aleše Jiráska souzeno jako přestupek či správní delikt se sankcí až 150 tisíc korun podle typu porušení.

Trestný čin

„Zásah do autorských práv je trestný čin. U soudu můžete čelit žalobě na několik desítek tisíc korun. Za naplnění skutkové podstaty se ale nepovažuje nepatrný zásah. Rozhodující jsou počet, doba a trvání zásahů do chráněných práv,“ upřesnil Jirásek.

Důležité jsou i okolnosti porušení autorských práv, tedy za jakým účelem ke krádeži došlo. „U podnikání, při němž jste se tak obohatili o více než půl miliónu korun, vám může být zakázána s tím související činnost až na deset let nebo uložena pokuta od dvou tisíc až do 36,5 miliónu korun,“ dodal Jirásek. V případě, že zisk z krádeže přesáhne pět miliónů, hrozí dokonce pachateli nepodmíněný trest odnětí svobody.