Doporučujeme: Jezdecké potřeby Pegas | Originální náhradní díly Ford | Vychytávky do bytu, domácnosti, kuchyně | Point S - Levné pneu | Výmoly - Stav silnic

Svět seniorů

  •  
  •  Mapa webu
 

Děsivé srovnání novodobého a prastarého textu

  V tomto článku si povíme o souvislostech dvou textů a o závažných skutečnostech, které z nich vyplývají. Vrhají totiž děsivé světlo na všechno, co se kolem nás děje. Demaskují to, odkrývají to a je na lidech, aby se podle toho zařídili.

 

O jaké texty jde?

 

Prvním z nich je úryvek ze Zjevení Jana, nacházející se v závěru Nového Zákona. Spis je známější pod názvem Apokalypsa. V uvedeném úryvku se píše, že ve zlomovém období v dějinách lidstva, v očistě a soudu přijde čas, kdy budou velcí i malí, chudí i bohatí nuceni šelmou k tomu, aby hromadně a masově přijímali její znak na svou ruku, protože bez tohoto znaku nebudou moci ani kupovat, ani prodávat. V Apokalypse se dále upozorňuje, že lidé by se tomu měli bránit, protože kdo se tomu podvolí, postaví se proti Stvořiteli a bude směřovat k zatracení. Celé je to vyjádřeno velmi drsnými a expresivními slovy, a to proto, abychom si to se vší vážností uvědomili, a když přijde čas, všemožně se bránili přijetí znaku šelmy na ruku, protože z duchovního hlediska jde o věc velmi negativní.

 

Tolik dávný, 2000 let starý text, a nyní jej porovnejme s textem současným. Jedná se o slova Henryho Kissingera, přednesená 25. února 2009 na Radě Světové Zdravotnické Organizace pro Eugeniku:

 

Jakmile stádo přijme povinné nucené očkování, je konec hry. Přijmou cokoli - násilné dárcovství krve nebo orgánů - pro "vyšší dobro". Můžeme geneticky modifikovat děti a sterilizovat je – pro „vyšší dobro“. Ovládej mysl ovcí a ovládáš stádo. Výrobci vakcín vydělají miliardy, a vy, kteří jste dnes tady v této místnosti, jste investoři. To je velká výhra na obou stranách! My přeředíme stádo a stádo nám zaplatí za poskytnutí vyhlazovacích služeb.

 

Co znamenají jeho slova ve světle textu z Apokalypsy a co všechno z toho pro nás vyplývá?

 

V novodobém textu se mluví o očkování v souvislosti se světovou pandemií ne jako o pomoci lidstvu, ale jako o něčem nekalém. Jako o nástroji manipulace a redukce lidstva. Jako o nástroji genetické modifikace. A mluví se tam i o taktice, která má být použita k dosažení těchto obludných cílů. Taktikou je, že se lidem namluví, že je to pro jejich dobro.

 

S cynismem, typickým pro mnohé takzvané „chytré“ podnikatele dnešní doby se dále říká, že se na tom všem dá velmi dobře vydělat, protože zmanipulované obyvatelstvo zaplatí „chytrým“ podnikatelům za vlastní likvidaci i za genetické pokusy na nich.

 

V souhrnu zde tedy máme čtyři základní body, a my se budeme detailněji věnovat každému z nich.

 

Prvním bodem je genetická manipulace a modifikace lidstva. Druhým bodem je redukce populace. Třetím bodem je cíl, jakým toho dosáhnout. A čtvrtým bodem jsou zisky, které se z toho dají vytlouct.

 

A aby článek nebyl příliš obsáhlý, budeme se v něm věnovat jen třem z uvedených bodů, přičemž bod o zředění světové populace rozvinu v samostatném článku.

 

Pojďme tedy nejprve k zisku. Takzvaní „šikovní“ podnikatelé, tedy lidé bez jakékoli morálky, dokážou vydělat na všem. Na válce, na lidském neštěstí i na pandemii. A proto se i dnes ve velkém vydělává. Vydělává se na testech, na vakcínách a na provizích, které za to tečou do kapes těch, co to dovolují. Mluví se o covid mafii, která má zájem na tom, aby pandemie stále pokračovala, a aby se stále více testovalo a očkovalo. Nejprve dvěma dávkami, nyní třetí a poté stále dále donekonečna.

 

Sám Matovič je propojen s tímto kšeftem, protože právo distribuce testů pro stát získala malá trnavská firma jeho kamaráda. I proto bylo na Slovensku provedeno celoplošné testování, jako světový unikát. Stálo miliardu Eur. Stalo se však jedním z ohnisek šíření nákazy, na základě čehož se Slováci umístili v úmrtích na počet obyvatelstva mezi státy s největší úmrtností na světě.

 

Došlo k neuvěřitelnému paradoxu, že nejvíce testovaný národ na světě dosáhl největší úmrtnosti na světě. Jediným objektivním přínosem plošného testování bylo to, že si na něm všichni zainteresovaní dobře namastili kapsy.

 

A kšefty dále úspěšně pokračují, přičemž stejné je to také s očkováním. Ti, co se očkovat nechtějí dát kazí kšefty, a proto jsou k očkování všemožně nuceni. Proto se uvažuje o povinném očkování. A ti, co s očkováním souhlasí, jsou očkováni třetí dávkou, a budou čtvrtou a další, protože platnost covid pasů je pouhých 9 měsíců.

 

Horší však je, že očkováním se sledují ještě i jiné cíle, než je zisk. Na lidstvu je jako na pokusných myších aplikována genetická terapie. Začíná se manipulovat s lidskou genetickou informací. Nejdříve jsme geneticky modifikovali kukuřici a změnili jsme její genetickou strukturu na svůj vlastní obraz a podle svých vlastních přání. A teď přichází na řadu lidstvo! Také jeho genetická informace má být změněna, a to podle obrazu a představ vědců z Pfizeru i jiných farmaceutických společností, ale ve skutečnosti podle představ vlastníků a majitelů těchto společností. Přesně tak, jak to v roce 2009 avizoval Henry Kissinger.

 

Lidstvo, stvořené k obrazu Božímu, má být geneticky modifikováno k obrazu a podle přání úzké elity vyvolených, která se pasovala do pozice vládců nad světem. Genetickou manipulací má být lidem znemožněna cesta ke Stvořiteli. Má být zabráněno nalezení spojení s ním. Jde o zločin vůči duchovnímu jádru člověka, které má být prostřednictvím genetických manipulací definitivně odstaveno na vedlejší kolej. S lidi se mají stát jen čistě biologické bytosti bez ducha. Jen biologické roboty, bezduše plnící záměry mocných. Proto je v Apokalypse vnímáno přijetí znaku šelmy na ruku, jako zločin proti duchu s katastrofálními duchovními důsledky pro každého, kdo se tomu podvolí.

 

A největší záludností a manipulací obyvatelstva je, že tohle všechno je prezentováno tak, že se to děje pro naše dobro. Že se to děje pro vítězství nad pandemií. Každý, kdo vítězství nad pandemií napomáhá je vnímán jako dobrý a naopak, každý kdo se tomu příčí je vnímán jako špatný a nezodpovědný.

 

Vlci přicházejí v rouše beránka a naivní lidé to nepoznávají. Převlečené a zamaskované vlky považují za dobré a ty, kteří se vlkům staví na odpor, považují za špatné. Lidé se dali naivně oklamat prvoplánovým dobrem a nevidí, že je to jen vnější pozlátko. Že je to jen vnější lesk a pod jeho povrchem se skrývají nečisté drápy temna.

 

Kdyby měli lidé živějšího ducha, živější cit, jasnější svědomí a ušlechtilejší mysl, dokázali by tuto záludnou podlost vnímat a nedali by se oklamat. Ale vnitřek většiny obyvatelstva je spoután materialismem a konzumním způsobem života, což jim zastírá jas jejich ducha, citu a svědomí. Jejich mysl je zakalená neušlechtilostí, a proto nedokážou vnímat zlo, skrývající se za prvoplánové dobro. A proto v domnění, že dělají dobře, dělají ve skutečnosti špatně. V domnění, že slouží dobru, slouží ve skutečnosti zlu.

 

V této souvislosti mi nedá nezmínit jeden příklad z časů plošného testování na Slovensku. V televizi tehdy dávali rozhovor s mladým člověkem, který říkal, že rád pomáhá lidem, a proto se rozhodl pomoci jako dobrovolník při plošném testování. Bylo to prezentováno jako uvědomělost, dobrota a láska k bližním.

 

Ve skutečnosti se však tato naivní ovečka stala ochotným pomocníkem při šikanování a terorizování národa. Stala se prodlouženou rukou trnavské firmy Matovičova kamaráda, který na plošném testování skvěle vydělal a dále ve velkém vydělává. A na konec bylo celé plošné testování vyhodnoceno WHO jako fiasko a drahý, zbytečný experiment.

 

Hitler byl fašistický netvor, jemuž však sloužili tisíce lidí. Horlivě zaváděli jeho nařízení do každodenního života, čímž terorizovali a šikanovali zbytek národa. V současnosti se do pozice vládců světa pasovala úzká skupina nestvůr, o jejichž záměrech s lidstvem mluvil Henry Kissinger. A těmto netvorům a jejich záměrům slouží jednotlivé národní vlády. A jim zase slouží tisíce otrockých a ustrašených duší v různých státních institucích a úřadech. Poslušně terorizují národ a domnívají se, že mu pomáhají. Netvorům slouží tisíce naivních dobráků, kteří z takzvané lásky k bližním testují lidi, nebo je očkují. A netvorům slouží i policejní složky, zajišťující, aby se to všechno dělo pod zdaním práva.

 

Kdybychom se opírali jen o slova Henryho Kissingera, mohlo by se to snad považovat za hoax. Ale o něčem podobném mluví také slova Apokalypsy, staré 2000 let. Tyto dva texty se doplňují a jasně dosvědčují, že se nejedná o žádnou konspiraci.

 

Žijeme v době soudu a očisty, předpovězené již před 2000 lety, a její poznávací znaky se v dnešní době naplňují. A naplňují se proto, že jsme se odvrátili od hodnot ducha a náš odklon nás přivedl až sem. Až ke genetické manipulaci lidstva a k jeho řízené redukci. To však mohou poznat jen lidé čistého srdce, mysli a citu. Oni jsou těmi, kteří bojují za správnou věc a oni jsou těmi, kteří pokud ve svém boji nepoleví, nedostanou strach a nepoddají se, nakonec zvítězí s podporou Světla tak, jak je to předpovězeno na samém konci Nového Zákona ve Zjevení Janově. Přeji vám, abyste také vy byli mezi nimi.

 

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

Poznámka ke komerčním sdělením na tomto blogu:
Pomáhejte nám zde udržovat kvalitu blogů a komentářů na Světě seniorů. Nepište zde články a nevkládejte do diskuze příspěvky, jejichž primárním účelem je komerční sdělení. Budou automaticky mazány. V případě zájmu o reklamu na Světě seniorů nás kontaktujte.
Poznámka k diskuzi:
Diskuzní příspěvky jsou seřazeny chronologicky. Čím je příspěvek výše, tím je novější.

Komentáře

Dnes je:
Středa 31. 05. 2023

Svátek má:
Kamila

Blahopřejeme!

Vychytávky

Poslední komentáře v diskuzích

Jak zhubnout?

 Doporučuji KetoDiet, jako prvně to měla žena a když jsem viděl, jak rychle zhubla, tak jsem si ...

Jak zhubnout?

 Zdravím, rád bych oživil diskuzi a zeptal se jaké máte zkušenosti s dietami resp. přesně s pro ...

Překvapení pro ženu

Opravdu? Tak to jsem rád, dost jste mi pomohli, díky. Mrknu na to! :-) ...

Překvapení pro ženu

Ta Florea se teď nějak rozmohla, už jsem o tom v práci mockrát slyšel, když to ženský řešily. :-D Né ...

Překvapení pro ženu

Divej, drahé to určitě oproti konkurenci není když by jsi to porovnával a spolehlivý jsou určitě, ne ...

Poslední komentáře v blozích

Poznávejme nebezpečí druhého světa 3

Svatební seznam stolujících štamgastů, spiťařů, schválen. Se stávající slavností, sousedi shromážděn ...

Poznávejme nebezpečí druhého světa 3

  ...

Poznávejme nebezpečí druhého světa 3

Špatné, špatné. Spisek sama spisuji? Strašná šichta, šlamastyka. Splatí se? Šamstr šlapal se špac ...

Kdo je právě online

Momentálně je online 0 users a 0 hostů.

Partneři
Světa
seniorů

Oficiální partner Světa seniorů: PlusDesign.cz Oficiální partner Světa seniorů: Point S - Evropská síť profesionálních pneuservisů

Souhrnné RSS: Aktuální články | Nové zprávy | O čem diskutujeme | O čem píšeme?

| | Mapa webu

© 2007 PLUS DESIGN & MARKETING s. r. o. | O provozovateli | Reklama na našem webu | Partneři | Nápověda | Používáme náhledy Thumbshots

Plus-Design