Doporučujeme: Jezdecké potřeby Pegas | Originální náhradní díly Ford | Vychytávky do bytu, domácnosti, kuchyně | Point S - Levné pneu | Výmoly - Stav silnic

Svět seniorů

 •  
 •  Mapa webu
 

Co byste měli vědět o vdovském či vdoveckém důchodu

Když se stane, že váš milovaný manželský partner zemře, máte jistě spoustu jiných myšlenek a starostí. Vdovský nebo vdovecký důchod zřejmě přijde na téma dne o něco později. Abyste se v této problematice rychleji zorientovali, přinášíme vám přehled základních informací, které byste o nároku na vdovský důchod, jeho výpočtu, nebo dodatečné obnově vdovského důchodu měli vědět.

 

 

Kdo má na vdovský/vdovecký důchod nárok?

Na vdovský důchod po manželovi nebo vdovecký důchod po manželce má nárok pozůstalá manželka (vdova) či pozůstalý manžel (vdovec). Účelem dávky je zmírnit výpadek příjmu po smrti manžela/manželky. Vdovský důchod nenáleží druhovi ani registrovanému partnerovi.

 

 

Existují nějaká “ale”? Ano, zákon stanovuje podmínky, které musí být splněny, aby na důchod vznikl nárok.

 

 

Kdy vzniká nárok na vdovský/vdovecký důchod

Vdova má nárok pobírat vdovský důchod, resp. vdovec má nárok pobírat vdovecký důchod v případě, že:

 • - zemřelý pobíral starobní, nebo invalidní důchod, nebo
 • - zemřelý splňoval ke dni úmrtí podmínky nároku na invalidní důchod nebo starobní důchod, nebo
 • - zemřel následkem pracovního úrazu, příp. nemoci z povolání.

 

 

Na vdovský/vdovecký důchod nemá nárok pozůstalý, který uzavře nové manželství. Nárok zaniká také pravomocným rozhodnutím soudu o tom, že vdovec/vdova zesnulého úmyslně usmrtila.

 

 

Splnění podmínek a nárok na vdovský důchod posuzuje ČSSZ.

 

 

Kdy je možné pobírat vdovský důchod déle než 1 rok?

Vdovský důchod vyplácí ČSSZ z důchodového systému po dobu 1 roku od smrti manžela či manželky. Delší dobu než 1 rok může vdovský důchod pobírat pouze vdovec či vdova která:

 • - pečuje o nezaopatřené dítě (tj. dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle do 26 let věku dítěte, tj. dítě, které má nárok na sirotčí důchod),
 • - pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) - zpravidla poživatelé příspěvku na péči,
 • - pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela/manželky, rodič/e s ním žijí ve společné domácnosti a je/jsou závislí na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) - zpravidla poživatelé příspěvku na péči,
 • - pozůstalý je invalidní ve třetím stupni,
 • - dosáhl věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk osoby stejného pohlaví a data narození, nebo dosáhla svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší.

 

 

Pokud pozůstalý nesplňuje alespoň jednu z těchto podmínek, nárok na vdovský důchod po roce od úmrtí manželského partnera zaniká.

 

 

Obnova vdovského důchodu

Nárok na vdovský důchod může vzniknout znovu. Je možné žádat o jeho opětovné přiznání. Stane se tak v případě, že je některá z výše uvedených zákonných podmínek splněna do dvou let po zániku prvotního nároku na vdovský důchod.

 

 

Dříve byla tato lhůta pětiletá. Od roku 2012 byla zkrácena na 2 roky. Dvouletá lhůta se vztahuje pouze na nároky, které vznikly od roku 2012. U dříve vzniklých nároků platí stále pětiletá lhůta.

 

 

Nárok na důchod se neobnovuje automaticky. Obnovu vdovského důchodu proto musíte sami žádat písemně u OSSZ.

 

 

Výpočet pozůstalostního důchodu

Při výpočtu vdovského důchodu - zejména pobíráte-li zároveň starobní či invalidní důchod - je nutné dodržet pravidla platná pro souběžné pobírání více důchodů.

 

 

Pokud splňujete podmínky pro pobírání vdovského a zároveň starobního či invalidního důchodu, platí, že se nejvyšší z těchto důchodů vyplácí v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí jen polovina procentní výměry.

 

 

Kalkulačka pro výpočet vdovského / vdoveckého důchodu

Výši vdovského (vdoveckého) důchodu stanovuje zákon o důchodovém pojištění. Výpočet je podobný jako v případě starobního důchodu. Skládá se ze dvou složek:

 • - základní výměry, která činí 2400 Kč v roce 2015 a
 • - procentní výměry důchodu, která je individuální složkou.

 

 

Procentní výměra důchodu je polovina procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

 

 

Jde o poměrně složitou konstrukci. Pro představu je lépe použít kalkulačku vdovského důchodu a konzultovat svou konkrétní situaci přímo na OSSZ při předkládání žádosti o vdovský/vdovecký důchod.

 

 

Kalkulačka vdovského / vdoveckého důchodu

 

 

Podání žádosti o vdovský důchod

O vdovský (vdovecký) důchod lze požádat u Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) ve spádové oblasti místa svého bydliště. Pro žádost není k dispozici formulář. Pracovníkovi na přepážce je potřeba předložit následující dokumenty:

 • - váš občanský průkaz (cizinci předloží pas či povolení k pobytu),
 • - úmrtní list manželského partnera,
 • - oddací list,
 • - jste-li vy sami důchodcem, předložíte svůj důchodový výměr,
 • - pokud byl zesnulý důchodcem, předložíte jeho důchodový výměr.

 

 

Pokud zesnulý dosud nepobíral žádný důchod, je potřeba předložit veškeré doklady týkající se zesnulého (které by byly potřebné k pobírání starobního důchodu):

 

 

 • - občanský průkaz (pokud byl zesnulý cizinec, předloží se jeho pas či povolení k pobytu),
 • - doklady o studiu (učení), a to i nedokončeném,
 • - doklady o výkonu vojenské služby (vojenská knížka nebo propouštěcí list),
 • - doklady potvrzující výchovu dětí (zpravidla v případě žen),
 • - potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
 • - potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce,
 • - doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • - evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání předkládá zaměstnavatel na vyžádání OSSZ,
 • - chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, kterými je možné prokázat výdělečnou činnost, např. potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení apod.

 

 

Žádostí se poté zabývá ČSSZ, která rozhodne, zda vám bude důchod přiznán.

 

 

Jak vám bude vdovský/vdovecký důchod vyplácen

Vdovský/vdovecký důchod vám bude vyplácen buď v hotovosti prostřednictvím České pošty, nebo můžete požádat o bezhotovostní úhradu na svůj bankovní účet.

 

 

Pokud si přejete vyplácet důchod na účet v bance (peněžním ústavu), přiložte k žádosti o vdovský/vdovecký důchod navíc ještě vyplněný a bankou potvrzený tiskopis “Žádost o zařazení výplaty důchodu poukazem na účet”.

 

 

Zdroj: Finance.cz, Měšec.cz, Našedůchody.cz

Administrátoři a redaktoři portálu Svět seniorů.

Pokud máte jakékoliv dotazy či problémy, neváhejte nás kontaktovat - nejlépe soukromou zprávou.

Přejeme všem krásný den

Obrázek uživatele redakce

Autor blogu: redakce

Administrátoři a redaktoři portálu Svět seniorů. Pokud máte jakékoliv dotazy či problémy, neváhejte nás kontaktovat - nejlépe soukromou zprávou. Přejeme všem krásný den
Poznámka ke komerčním sdělením na tomto blogu:
Pomáhejte nám zde udržovat kvalitu blogů a komentářů na Světě seniorů. Nepište zde články a nevkládejte do diskuze příspěvky, jejichž primárním účelem je komerční sdělení. Budou automaticky mazány. V případě zájmu o reklamu na Světě seniorů nás kontaktujte.
Poznámka k diskuzi:
Diskuzní příspěvky jsou seřazeny chronologicky. Čím je příspěvek výše, tím je novější.

Komentáře

Obrázek uživatele Barča

pro redakci

CHtěla bych to nejlépe vůbec nepotřebovat, ale jsem velice vdečná za tak důležité informace.Věřím, že nejsem sama koho to zajímá.

Včerejšek je historii.Zítřek tajemstvím.Dnešek je dar.

Dnes je:
Pondělí 25. 03. 2019

Svátek má:
Marián

Blahopřejeme!

Vychytávky

Poslední komentáře v diskuzích

Pokec, začínající na P

 Pomřeli jsme, jasná zpráva,redakce  prostor nedává.Loučíme se, jinam jdeme,sbohem Jarmilo ...

Pokec, začínající na P

 Ani nepřecházím pro jistotu do jiné rubriky, protože dnes jsem se sem dostala asi tak po pades ...

Pokec, začínající na P

PROČ?PaníMarto, Poletuško, portál PEs pes pro paníMaruš, Paníhanču, plus paníBelču pomřel. Proč? Pr ...

Pokec, začínající na P

 Panečku, Poletušce prachy přišly. Princ přinesl? Prapodivný příběh prožívá paní Poletucha. Pra ...

Pokec, začínající na P

Pohledná Poletucha prožívá příjemný pobyt při paláci prince. Prachy prince popletly Poletuše palici. ...

Poslední komentáře v blozích

Poznávejme nebezpečí druhého světa 3

Svatební seznam stolujících štamgastů, spiťařů, schválen. Se stávající slavností, sousedi shromážděn ...

Poznávejme nebezpečí druhého světa 3

  ...

Poznávejme nebezpečí druhého světa 3

Špatné, špatné. Spisek sama spisuji? Strašná šichta, šlamastyka. Splatí se? Šamstr šlapal se špac ...

Kdo je právě online

Momentálně je online 0 users a 1 host.

Partneři
Světa
seniorů

Oficiální partner Světa seniorů: PlusDesign.cz Oficiální partner Světa seniorů: Point S - Evropská síť profesionálních pneuservisů

Souhrnné RSS: Aktuální články | Nové zprávy | O čem diskutujeme | O čem píšeme?

| | Mapa webu

© 2007 PLUS DESIGN & MARKETING s. r. o. | O provozovateli | Reklama na našem webu | Partneři | Nápověda | Používáme náhledy Thumbshots

Plus-Design